Závislost na Internetu

Internet je považován za nejvýznamnější informační zdroj na celé planetě.

Drogy

Každý dobře ví, co znamená být drogově závislým. Většina z nás má ale tyto informace převzaté z doslechu, jen zlomek lidí je prožil na vlastní kůži. Tuto problematiku nelze zlehčovat, je velmi závažným společenským tématem, vzhledem k vysokým nákladům na léčbu každého pacienta.
Poměrně snadno dokážeme vyjmenovat některé tvrdé a lehčí drogy počínaje heroinem a konče třeba kofeinem, ale možná vás nenapadne, že závislost může vzniknout prakticky na čemkoliv, co přerůstá přes hlavu. Například na Internetu.
čaj u pc

Kreativita versus závislost

Chemické látky ve stylu útlumových nebo naopak povzbuzujících prostředků mohou být drogami ve smyslu ovlivňování tělesných receptorů, ale na stejné úrovni závažnosti jsou i psychické drogy, kam spadá právě závislost na připojení k Internetu. Tento jev lze zaznamenat v okamžiku, kdy se nacházíme v oblasti mimo připojení, anebo dočasně dojde k výpadku proudu nebo k poruše některého z potřebných segmentů. Rozpoznávacími znaky jsou počáteční nervozita, neklid, vzrušení, které přechází až v projevy agresivity. Teprve v okamžiku opětovného připojení tyto příznaky mizí.
žena s mobilem
Léčba spočívá především v návštěvě odborníka – psychologa či psychiatra, který doporučí způsob terapie, což je veskrze individuální záležitost. Zpravidla to bývá dostatek tělesného pohybu, cvičení, jízda na kole, odreagování v podobě tvořivé činnosti – nejlépe manuální. Např. výuka hry na hudební nástroj, práce na zahradě, úklidové práce, výrobky ze dřeva, vyšívání, pletení, atd.
žena a ikony
Důležitá je také prevence, uvědomit si, že život není jen o informacích z webových stránek, podobně jako je závislost na televizním vysílání. Naprosto zásadní je mít nějakou zálibu – koníčka, jemuž se můžeme intenzivně věnovat ve volném čase. Být zkrátka aktivní a nežít jen pasivní život konzumátora a příjemce.