Potřebujete peníze pro podnikání? Zkuste dotace.

V rámci programu technologie mohou dostat malí a začínající podnikatelé potřebné technologické vybavení pro své podnikání. Dotace zahrnuje jak výrobní stroje, tak také software v hodnotě do jednoho milionu korun. Dotaci je možné získat v rámci zpracovatelského průmyslu, IT, stavebnictví, Obchod a služby atd. V rámci tohoto programu není nutné prokazovat se dvěma uzavřenými účetními obdobími.
mobil a počítač
 
Jak získat dotaci od MPO?
 
Základním předpokladem pro úspěšné získání dotace je řádně promyšlený podnikatelský záměr, který dává smysl. Dalším krokem je vhodně zvolit dotační program, jehož chcete být součástí. Založíte si účet v systému ministerstva průmyslu a obchodu a zde podáte žádost o poskytnutí dotace. Do této žádosti uvádíte ekonomické ukazatele vašeho podnikání, podnikatelský záměr a ostatní přílohy. Po nahrání všech příloh pak už jen čekáte, zda váš projekt bude vyhodnocen kladně a bude vám připsána požadovaná dotace. Po přiznání dotace na vás čeká monitorování a četné kontroly. Výše dotace vám bud vyplacena zpětně dle doložených faktur.
Muž s novinami
 
Jak získat dotaci od úřadu práce?
 
Jako začínající podnikatel můžete žádat o podporu úřad práce. Máte možnost obdržet příspěvek na vytvořená pracovní místa například pro osoby s nějakým zdravotním postižením. Pokud si tedy zřídíte podnikání, kde budete zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete obdržet dotace až do výše 100% platu takovéhoto zaměstnance. Pokud projevíte zájem o tuto podporu musíte podat žádost o poskytnutí příspěvku na nově vzniklé pracovní místo. Žádost se podává na ÚP v místě vašeho bydliště. Žádost musí obsahovat váš podnikatelský záměr, seznam veškerých nákladů, doklady o bezúhonnost a zřízení účtu.
 
Programů, které poskytují podporu v podnikání je nepřeberné množství. Důležité však je vybrat si vhodný program pro váš záměr. Mějte ale na paměti, že poskytnutí dotace není jediná možnost, jak rozjet svůj vysněný projekt.