Ocelové srdce republiky

Ostravě se v dobách totality říkalo Ocelové srdce republiky. Komunistická strana ovšem na rozvoji průmyslu neměla žádnou zásluhu kromě toho, že všechny železárny a doly zestátnila. O skutečný průmyslový rozvoj se v devatenáctém a první polovině dvacátého století zasadila slavná židovská rodina Rotschildů. Za průmyslový rozmach Ostrava vděčila především dvěma mužům z této dynastie. Salomonovi a jeho synovi Anselmovi.
ostrava město výhled na město

Salomon a Anselm

· Baron Salomon, vídeňský bankéř se stal nejprve nájemcem, později majitelem Vítkovických železáren. Obrat společnosti byl obrovský, protože železárny se staly dodavatelem kolejnic pro Severní dráhu císaře Ferdinanda. Vítkovické železárny jsou spojovány s průmyslovou revolucí na území Česka. Hrabě Rotschild založil také ostravský důl, který nese jeho jméno tedy Salamon, který Ostraváci znají jako „Šalamonku“. Baron Rotschild byl zejména podnikatel – zisk a kapitál, to ho zajímalo především. Docela jiný byl jeho syn.

· Anselm Rotschild se stal pokračovatelem rodu. Nezaměřoval se ovšem jen na rozmnožování zisku, ale stal se významným donátorem umění. Jeho jméno je ovšem především spojováno s velmi vyspělou sociální politikou.

Tento muž se stal velkým vzorem Tomášovi Baťovi. Mnohé z toho, co oceňujeme na tomto zlínském podnikateli, totiž v podstatě založil už Anselm Rotschild a Tomáš Baťa se nechal jen inspirovat. Anselm si totiž byl vědom toho, že výkon dělníka závisí na tom, jaké jsou mu poskytovány sociální jistoty. Anselm tedy nabízel svým zaměstnancům více než jen plat.
tovární budova
Jedním z nejvýznamnějších kroků byla jeho bytová starostlivost. Stal se zakladatelem hornických kolonií, domků z červeného zdiva, které dal k užívání svým zaměstnancům. Mnozí současní podnikatelé, kteří mají tendenci zaměstnance sdírat z kůže, by si v tomto ohledu z něj měli vzít nepochybně příklad.