Město nebo venkov?

Koupit dům na venkově nebo žít ve městě? Každý nad těmito možnostmi určitě alespoň jednou ve svém životě přemýšlel. Rozhodování rozhodně není jednoduché, je důležité při něm brát ohledy na životy a zájmy všech členů rodiny. Budeme schopni dojíždět? Co když budou děti studovat? Chceme, aby naše děti vyrůstaly na sídlišti? Existuje spousta kladů a záporů u obou alternativ. Pojďme si je shrnout:
panelová zástavba

MĚSTO

V první řadě závisí hodně na tom, v jak velkém městě člověk žije, jakou má město strukturu a jaké nabízí možnosti. Lišit se bude život v panelovém domě na sídlišti od toho v rodinné vile, rozdíly také budou v životě v centru města nebo na jeho okraji. Obecně ale pro život ve městě platí tato specifika:
+        větší dostupnost služeb (obchodů, lékařů)
+        větší výběr těchto služeb
+        více pracovních příležitostí
+        možnost studia
+        kulturní život (divadla, kina, výstavy, koncerty)
+        více aktivit pro děti (zájmové kroužky)
+        více možností sportovních aktivit
–        nezdravé ovzduší a z něj vyplývající horší zdravotní stav
–        rychlejší a uspěchanější život
–        více stresu
–        velká intimita (často o sobě nic nevědí ani sousedé)
–        více trestné činnosti
–        větší šance setkat se se sociálně patologickými jevy (drogy, gambling, vandalství)
 seno na poli

VENKOV

+        čistší příroda a ovzduší
+        možnost pěstovat si vlastní úrodu a chovat zvířata
+        levnější bydlení
+        více ticha, klidu a relaxuj
+        lidé jsou si blíž, každý zná každého (někdy je to výhodou, někdy naopak)
+        aktivity pro děti v přírodě
–        dojíždění
–        horší dostupnost služeb a obchodů
–        menší výběr zájmových kroužků pro děti
–        méně pracovních příležitostí
–        méně kulturního vyžití

Závěrem

Ať se rozhodneme tak či onak, většinou platí pravidlo, že ten kdo žije ve městě, sní o životě na venkově a naopak. Dříve se lidé stěhovali spíše do měst za prací a studiem, v posledních letech nabývá na významu opačný trend – mladé rodiny se stěhují na venkov, aby jejich děti vyrůstaly tam. Jistým kompromisem by bylo spojit bydlení ve městě přes týden s víkendovým životem na venkově – což ostatně využívá velká část obyvatel. Ne nadarmo se nám říká národ chatařů a chalupářů.