Cítit se dobře


Snad každá žena miluje pocit, když se cítí dobÅ™e, když je dokonale upravená. Řadu vÄ›cí si mohou ženy zařídit doma samy, ale pÅ™esto, zkusí-li v i v tÄ›chto Äinnostech vyzkouÅ¡et jednou profesionální péÄi, již jen nerady se budou vracet k domácím prostÅ™edkům, rozdíl je velmi znatelný. A to platí, aÅ¥ již jde o návÅ¡tÄ›vu kadeÅ™níka, manikérky Äi jde-li o péÄi o pleÅ¥, aby byla hebká, pružná, hydratovaná. Zapomeňte na neÅ¡etrná holítka, s nimiž není zranÄ›ní niÄím výjimeÄným. VyzkouÅ¡ejte přípravky urÄené k profesionální depilaci voskem, které odstraní nejen chloupky, ale také VaÅ¡i pokožku budou hýÄkat. DopÅ™ejte si Å¡piÄkovou péÄi.

Víme, jak na to

Pod slovy vosková depilace je vÅ¡ak mnohem víc, než si možná na první pohled pÅ™edstavujete. RozhodnÄ› zapomeňte na ten obyÄejný ze svíÄky, který si budete z tÄ›la bolestivÄ› strhávat. Procedura s naÅ¡imi přípravky spoÄívá v nÄ›kolika krocích, které jsou nezbytným pÅ™edpokladem k dokonalé pokožce. Jako první pÅ™ichází ke slovu jednoznaÄnÄ› Äistící lotion, klÃ­Ä k Äisté pokožce. Až teprve poté je na Å™adÄ› samotné odstranÄ›ní chloupků velmi Å¡etrným způsobem.