Bezpečnostní pravidla

Jestliže existuje místo, kde je opravdu potřeba dbát na bezpečnost, pak jsou to právě skákací centra. Je důležité, aby člověk dodržoval veškerá bezpečnostní pravidla, která jsou uvedena a to už jen z toho důvodu, aby neohrozil sebe a ani ostatní účastníky.

ochranka v bílém

Mezi těmito pravidly bychom našli pokyny, které se například týkají přímo skákání. Skákat byste totiž vždy měli jen podle svých možností a na obou nohách naráz.

Je zakázáno strkat se, šplhat, skákat salta nebo předvádět jiné akrobatické kousky apod.

Potřebné je řídit se pokyny trenéru nebo personálu.

Skákat musíte jen uprostřed trampolín.

Nesmí se odpočívat na stěnách, pokud něco skáče na trampolíně.

Zakázáno je také skákat s rozběhem.

Co se týká žebříku, je dovoleno, aby na něm byla vždy jen jedna osoba.

Skákat rozhodně nesmíte pod vlivem alkoholu nebo drog.

Jestliže nosíte dioptrické brýle, pak je doporučeno je na skákání raději sundat.

Na sobě byste neměli mít ani šperky.

Skákat se také může pouze ve sportovním oděvu.

Těch bezpečnostních pokynů je ještě mnohem více, my jsme vám ale vybrali jen některé z nich.
motivace může nebo nemůže

Je potřeba upozornit na to, že pokud nebudou pokyny dodrženy tak, jak by být měly, hrozí, že dojde k úrazu. Všichni návštěvníci jsou navíc s pokyny seznámeni ještě před tím, než vstoupí do sportoviště.

Pokud byste si v takovém centru chtěli zaskákat, pak je potřeba zarezervovat si určitý termín a také čas. Lze je rezervovat přes rezervační systém. Jestliže dorazíte bez rezervace, pak s velkou pravděpodobnostní nebudete do sportoviště puštěni.

Předem byste si také měli nastudovat, zda trampolínové centrum nemá nějaké omezení. Příkladem může být to, že děti, které mají do 110 cm, mohou skákat pouze v neděli. Takový váhový limit na trampolíny je maximálně 130 kg.

Pokud by vás zajímalo, jak je to s jídlem a pitím, je zde bar, kde si můžete zakoupit občerstvení dle vaší libosti.

Opravdu stojí za to trampolínové centrum alespoň jednou za život vyzkoušet.