Andrew Carnegie

Kdo by neznal slavnou Carnegie Hall. Jedná se o slavnou koncertní síň na sedmé avenue v New Yorku. Patří nejen k nejznámějším síním ve Spojených státech, ale k nejznámějším z celého světa. Pro každého umělce je vystupování v Carnegie Hall prestižní záležitostí.

Budovu navrhl architekt William Tuthil v roce 1881 a jejím zakladatelem se stal Andrew Carnegie.
carnegie knihovna
Andrew Carnegie byl významným americkým průmyslníkem a filantropem. Jeho život je nepochybně velmi inspirativní, pojďme si tohoto významného muže představit alespoň v několika slovech.

Příběh skotského poslíčka

Do USA se přestěhoval s rodiči ze Skotska. Nejprve pracoval jakodělník, později se stal zapisovatelem a poslíčkem. Časem vystřídal celou řadu pozic v telegrafické společnosti a získal neuvěřitelné množství kontaktů i zkušeností. V 70. letech 19. století se bývalý dělník a poslíček stává majitelem Carnegiho oceláren.

V 90. letech se stává společnost nejziskovějším podnikem na území USA. Přesto Carnegie v roce 1901 prodává společnost podnikateli a bankéři J. P. Morganovi. Za společnost získal na tu dobu neuvěřitelných 480 milionů dolarů, což byla do té doby největší obchodní transakce.
koncertní síň
Carnegie ovšem neměl v plánu užívat si podzim života plný luxusu. Stal se jedním z nejvýznamějších filantropů své doby. Podporoval vzdělání, mírové aktivity a umění.

Zde stojí určitě za pozornost, že největší filantropové byli také velmi úspěšní byznysmeni. Z toho je patrné, že umění, vzdělání, sociální politika a zdravotní péče jsou velmi závislé na financích. Mnozí humanisté podceňují moc peněz a vysmívají se lidem, kteří myslí jen na hromadění hmotných statků, ale podceňují skutečnost, že celý svět potřebuje především bohaté filantropy.

Je nepochybné, že lidé jako Andrew Carnegie by měli být vzorem mnoha současným podnikatelům, kteří si často neuvědomují, že podnikat znamená uvědomovat si významnou společenskou zodpovědnost.